סדרת קונקטד ודור של אור לנוער ולמבוגרים. לגיל 12 - 99.
חכמה גדולה נמצאת בכולנו ביחד, בואו נוציא אותה.
קלפי שיח שלנו מבוססים חמישה סוגי אתגרים: אתגרי מוח - לב - גוף - דרך ארץ וישראל. בואו נדבר על הדברים החשובים באמת.
₪129.00 ₪149.00
₪129.00 ₪149.00
₪129.00 ₪139.00
₪129.00 ₪139.00
₪129.00 ₪139.00
₪129.00 ₪139.00