2023-07-18T00:23:58+03:00

קבלו המלצות למגוון משחקי קונקטד.

המלצה עדן הראל מנשה.


............................................


.............................................

המלצה : רויטל ויטלזון.....................................
המלצה:  כרמית אלמוג.


..............................................

...................................
המלצה: משפחת איתן.

..........................................

המלצה: סבתא שוש שרון.

..............................................
המלצה: משפחת אבני


....................................

המלצה: מגישת הטלוויזיה אופירה אסייג.


......................................................................

המלצה: הרב המקסים פנגר